Med ett brutet tak, vars egentliga namn är mansardtak, kan du lura ögat att huset är större än om det hade suttit ett vanligt sadeltak på det.

Ett brutet tak lurar inte bara ögat att huset är större, utan det ger faktiskt det översta planet mer yta som går att utnyttja. Det brantare fallet på den den nedre delen av ett brutet tak ger högre takhöjd och däremot större yta. Av just den anledningen kallas det övre planet, det vill säga vindsplanet, mansardplan.

Ett brutet tak är snyggt och ger mer användbar yta, men det är också viktigt att vara medveten om att taket blir svårare att underhålla på egen hand. Ofta är det klokt att ta hjälp med allt som har med renovering och underhåll som taktvätt och snöröjning att göra.

Taket är en stor del i hur ett hus uppfattas – stort, litet, snyggt, exklusivt eller pittoreskt. Därför bör du tillåta funderingar kring takkonstruktion och takmaterial att ta tid när du ska bygga nytt eller bygga om.

Varför ska man välja ett brutet tak?

En anledning att välja ett brutet tak är just att du får större yta på ditt övre plan. Ett brutet tak är även estetiskt tilltalande, vilket definitivt är ett tungt vägande skäl för det.

På ett brutet tak kan du välja vilket takmaterial du vill. Betong, tegel eller plåt fungerar bra. Det finns tillexempel plåt som imiterar takpannor, om du vill ett lätt tak som ser ut som om det vore takpannor.

Vad är ett mansardtak?

Ett mansardtak är ett sadeltak, fast med en övre och en undre del med olika lutning. Just de olika lutningarna på den övre och undre delen av taket är det som har föranlett benämningen brutet tak för mansardtak.

Mansardtak ger ett lite mer exklusivt intryck än ett sadeltak. Det får också ditt hus att se större ut. Som grädde på moset kan du även välja ytterbeklädnad helt fritt, eftersom en mansardkonstruktion klarar av att bära upp även tyngre tak.

Fördelar med ett brutet tak (punkta upp de olika fördelarna. Skriv en kort text till de som kräver mer förklaring. Ex: kan nyttja takhöjden genom att bygga till en våning, en så kallad mansardvåning. Högre takhöjd, lyxigare intryck, nyttja mer yta etcetera)

Det finns en lång rad fördelar med att välja ett brutet tak. Några av dem är:

Nackdelar med ett brutet tak (Skriv lite om de olika nackdelarna som finns. EX. Mörkt inne – lösning takfönster, Svårare underhållning – svårare att gå på – samlar snö blir tugnt så kan skada husets konstruktion etc. lösning – lättare material etc. Svårare att byta – tungt material speciellt. Krävs professionell hjälp.)

Även om det finns flera fördelar med ett brutet tak så finns det även några mindre bra saker att ha i åtanke, exempelvis:

Funderar du på ett brutet tak? (Vi kan hjälpa dig med att bygga ett mansardtak, eller renovera mansardtak eller underhåll på ett mansardtak etcetara. Ritning och konstruktion. Kontakta oss bla bla.)

Om du har planer på att skaffa ett brutet tak kan vi hjälpa dig att bygga det. Vi har all erforderlig kunskap, och vi arbetar aktivt med taksäkerhet.

Vi åtar oss även alla typer av renovering och underhåll på mansardtak. Har du redan ett hus med ett brutet tak i Stockholm, och letar efter en partner för att fräscha upp det? Kontakta oss, så kan vi säkert komma fram till en lösning som passar dig.