Koppartak var vanligt förr, och än idag kan du se de karaktäristiskt ljust gröna ärgade koppartaken. Den gröna färgen uppstår genom att koppar reagerar med syret i luften och oxiderar.

Idag är det väldigt dyrt med koppartak. Dessutom finns det miljöaspekter att ta hänsyn till. Kopparoxidreagerar med regnvatten som för med sig koppar ner i marken och förorenar den. Koppar är giftigt för djur och växter.

Bygglov för koppartak

För att lägga koppartak behöver du bygglov. På grund av miljöaspekterna med metallföroreningar är det inte alla kommuner som beviljar bygglov för koppartak. Kontrollera med din kommun, eller kontakta oss så kan vi svara på om du får lägga koppartak i Stockholm.

Varför välja ett koppartak?

En anledning att välja koppartak är att det har väldigt lång livslängd, runt 100 år. Dessutom är det underhållsfritt.

Självklart är en anledning även att det är vackert med ett koppartak, både när det är nylagt och när detallteftersom tiden går ärgar och blir ljust grönt.

Nackdelar med koppartak

Nackdelarna med koppartak är främst tre:

Vilka fastigheter passar med koppartak?

Alla fastigheter som blir snygga med ett grönärgat tak passar med koppartak. Koppar är en plåt, och det gör att alla takkonstruktioner som passar med plåttak även kan ha ett koppartak.

Förr var det mest stora, pampiga hus som fick koppartak. Koppartaket signalerade storslagenhet, och lite av den känslan lever kvar än idag.

Underhålla koppartak

Det är väldigt lätt att underhålla ett koppartak -. du behöver inte göra någonting alls. Eller jo, precis som med alla andra tak är det bra att kontrollera så att taket är i gott skick någon gång per år.