Lägga nytt tak på vintern (många tänker att det inte går men det gör det……)

Går det verkligen att lägga nytt tak på vintern undrar många av våra kunder. Och ja, det gör det. Det kan till och med vara enklare att lägga tak på vintern i vissa avseenden. Exempelvis är det lättare att bli av med snö än med regnvatten.

När vi byter tak på vintern är vi extra noga med säkerhetsutrustningen eftersom det ofta är halt på taket när det är kallt. Säkerhetslina och ordentliga skor med halkskydd är självklarheter för oss, och speciellt under vinterhalvåret.

På vintern är vi extra snabba när vi isolerar och lägger tak, eftersom vi försöker undvika att låta värme läcka ut genom taket.

När är bästa tiden att lägga tak?

Vi kan lägga tak i olika väder i Stockholm. Den bästa tiden för att att lägga tak är torra, lagom varma dagar utan direkt sol. Som du kan förstå av den beskrivningen är det alltså inte en specifik årstid som är bäst för takläggning.

Med de svenska årstiderna får vi takläggare helt enkelt se till att lära oss att lägga tak i olika väder.

Att lägga tak under sommaren har en stor fördel som inte är väderberoende: många har semester, ochkan åka iväg under tiden som vi lägger tak åt dem. Då slipper våra kunder bo i den byggarbetsplats etthus med pågående takläggning ändå är, och vi behöver inte tänka så mycket på att inte störa under arbetets gång.

Lägga tak på andra årstider (inte helt problemfritt andra säsonger heller….exempelvis jättevarm sommardag….)

Att lägga tak på sommaren är inte helt problemfritt det heller. Arbete på ett svart plåttak en varm och solig sommardag fungerar inte ur arbetsmiljösynpunkt eftersom det blir för hett. Då får vi ta en paus och arbeta med något annat, eller helt enkelt vänta till ett mer passande väder.

På våren och hösten får vi verkligen användning för vår kompetens inom att lägga tak i olika väder. Under dessa årstider kan vi råka ut för flera väder under en och samma dag.

För en erfaren och kunnig takläggare fungerar det bra att lägga tak i olika väder, utom möjligen i stormoch häftigt regn. Då kan vi inte arbeta ur ett säkerhetsperspektiv, och för att det riskerar att komma in väta i själva taket.

Lägga tak när det regnar

Det går att lägga tak när det regnar. Om det duggregnar arbetar vi som vanligt, medan om vi ska arbeta i häftigt regn krävs det väderskydd.