Takrenovering Stockholm

Vi har stor vana av att utföra takrenovering i Stockholm. Vi hjälper dig gärna att göra en professionell bedömning av statusen på ditt tak.

En takrenovering i Stockholm kan variera väldigt mycket i omfattning. I en del fall räcker det med att byta delar av yttertaket eller några takpannor, medan i andra behöver delar av undertaket också bytas.

Vi hanterar alla steg och alla överraskningar som dyker upp. Självklart diskuterar vi med dig, och kommer med rekommendationer om hur vi bör gå vidare.

Renovera tak eller byta ut?

Den stora frågan är ofta om det räcker med en takrenovering i Stockholm, eller om hela taket måste bytas ut. Svaret är att det beror på. Faktorer som spelar in är:

ROT-bidrag för takrenovering

Att ta hjälp med takrenovering i Stockholm ger dig rätt till ROT-bidrag om du uppfyller kriterierna för det. Du kan få bidrag för 30% av arbetskostnaden med upp till 50 000 kronor per person och år. Inget bidrag utgår för takmaterial.

Olika takmaterial (Ta upp de olika materialen och skriv om man kan renovera dem och vad som är bra o dåligt med det. )

Vi kan renovera tak oavsett konstruktion och material på yttertaket. Att renovera taket löpande är oftast mer effektivt än att byta hela taket. Med löpande underhåll kan du förlänga takets livslängd med flera år.

Vid en takrenovering i Stockholm åtgärdar vi de skadade och ruttna delarna av taket. Det som är helt och friskt får vara kvar utan åtgärd.

Hur takreparationen går till beror lite på vilket material yttertaket är tillverkat av. Ett plåttak till exempel, hanteras inte på samma sätt som ett shingeltak eller takpannor.

Vad ska man tänka på vid takrenovering?

Det viktigaste att tänka på vid en takrenovering i Stockholm är att det oftast inte går att bedöma exaktvad som måste göras förrän det gamla taket har tagits bort. Dock kan vi använda vår erfarenhet för att göra en välgrundad gissning om vad som behövs.

Om du behöver byta delar av yttertaket kan det vara bra att tänka på att det nya yttertaket kanske inte har exakt samma nyans som det gamla. Detta kommer dock att lösa sig med tiden.