Taksäkerhet Stockholm (Finns det fler säkerhetsgrejer som jag missat lägg gärna till. Finns det olika för olika tak skriv även detta.)

Det är viktigt att ha koll på vad som gäller för taksäkerhet i Stockholm för att du eller fackmän ska kunna arbeta på ditt tak på ett säkert sätt utan att riskera att ramla ned.

Om du har ett tak som du eller en fackman behöver regelbundet tillträde till så måste du ha taksäkerhetsanordningar på det. Exempel på regelbundet tillträde är om du har en skorsten, som ju behöver sotas. Även klimatanläggning som står på taket behöver service, liksom solceller som är takmonterade.

Tillträdeslucka och räcken

Det måste finnas en tillträdeslucka till taket, som ska öppnas utåt, kunna ställas upp helt och vara stornog att smidigt komma ut genom. Runt tillträdesluckan ska det finnas handtag och även räcken som skyddar mot fall.

Snörasskydd

Om det finns risk för att snö ska kunna rasa ned och skada någon måste du ha snörasskydd på taket. Är taket över 8 meter högt ska du också ha snörasskydd. Dessa ska vara dimensionerade för att stå emot stora mängder snö.

Har du ett brutet tak ska det finnas snörasskydd både vid brytningen och precis vid takfoten.

Ofta sätter man snörasskydd åtminstone ovanför entrén till huset.

Gångbrygga tak

Att montera en gångbrygga på tak är en del av åtgärderna inom taksäkerhet i Stockholm. Gångbryggan är en stig för att kunna ta sig runt på taket och utföra service på ett säkert sätt.

Gångbryggan är fast monterad i taket. Den används även som förankring för personlig skyddsutrustning som exempelvis säkerhetslina.

Takstege & taksteg

En takstege är en stege som är fast monterad på taket. Den är en del inom taksäkerhet i Stockholm, och hjälper den som arbetar på taket att ta sig upp längs taket till taknocken.

Taksteg är ett alternativ till en takstege. Istället för en hel stege monteras separata steg fast på taket, med lämpliga avstånd så att de kan användas på samma sätt som en takstege.

Branschstandard enligt BBR

Boverkets ByggRegler, BBR, är en branschstandard. De är föreskrifter som ger råd och tips om vad du bör tänka på när du bygger eller renoverar. De är inte tvingande enligt lag, men allmänt vedertagna.