Ett flackt tak ger ditt hus ett modernt utseende. Det har dock vissa begränsningar i vilka material du kan välja som yttertak, nämligen papp och plåt.

Du behöver också vara noga med att till exempel snöröja det under vinterhalvåret för att undvika skador på konstruktionen av tyngden.

Vad är ett flackt tak?

Med ett flackt tak avses normalt ett tak som lutar ungefär 4 grader. Konstruktionen på taket kan vara pulpettak, sadeltak eller valmat, det är takets lutning som avgör om det är flackt eller inte.

Ett flackt takt ger ett väldigt speciellt utseende till ditt hus. Det är lätt att lägga och att underhålla, även om det kräver mer underhåll än ett brantare tak.

För och nackdelar med flackt tak

Bland fördelarna med ett flackt tak hittar du:

Det finns givetvis även nackdelar med ett flackt tak:

Vilka byggnader passar ett flackt tak på

Ett flackt tak passar på alla byggnader, inklusive funkishus. Flacka tak är inte jättevanliga, så det är ettbra val om du är ute efter ett unikt utseende och eget uttryck.

Det är inte svårt att lägga flacka tak. Däremot kan det vara värt att låta en expert hjälpa dig med yttertaket som bör vara i plåt eller papp för att vara helt säker på att det blir korrekt gjort och helt tätt.