Tegeltak är det klassiskt svenska taket som finns på riktigt gamla hus. När du ser ett vällagt tegeltak förstår du snart varför det var så populärt.

Teglet skiftar lite i färg vilket ger materialet ett levande element. Dessutom blir taktegel bara vackrare med tiden. Tegelpannor finns både som en- och tvåkupiga.

Myter om tegeltak (alger, mossa försvagar teglet, plattorna formas om o måste läggas på exakt samma sätt igen.)

Eftersom taktegel är ett material som har använts i långa tider finns det också en hel del myter omkring det. Vissa av dem bär spår av sanning, medan andra bara verkar vara påhittade.

Det sägs att alger och mossa försvagar tegelpannorna. Det är en myt som har ett stort element av sanning i sig. Mossan och algernas rötter tränger in i teglet, och kan skada det så att vatten kan komma in. När det sedan fryser kan takpannan sprängas när isen utvidgar sig.

Fördelar med tegeltak (man kan återanvända tegel så miljövänligt. Köpa gammalt när hus renoveras till modernare tak ex plåttak)

Det finns en mängd fördelar med tegeltak, till exempel:

Nackdelar med tegeltak

Det finns dock några nackdelar med tegeltak. Bland dem hittar du:

Tips för att öka livslängden på ditt gamla tegeltak (Tips på vad man kan göra för att ta hand om sitt tegeltak. Punktlista över saker som man kan tänka på för att öka livslängden på sitt tegeltak. EX:- ta hand om taket genom att byta ut spruckna tegelpannor Tvätta? Måla? etcetera, etcetera.)

Om du redan har ett tegeltak på ditt hus finns det en del tips för att du ska öka livslängden på det.

Att tänka på när man ska lägga tegelpannor (De är tunga du behöver hjälp.Vad ska man lägga under – takpapp, läkt?…Etcetera. Lägg upp de i korta stycken/punkter för varje sak man ska tänka på.)

För att kunna lägga ett tegeltak ska ditt tak ha en lutning på minst 22 grader.

Du börjar med att isolera mellan takstolarna. Därefter lägger du ett innertak av råspont eller board. Detta täcker du med takpapp innan du spikar upp läkt med lagom avstånd för de tegelpannor du har valt. Först därefter är det dags för tegelpannorna.

När du ska lägga ett tegeltak är det klokt att anlita en fackman. Det är många steg att komma ihåg och utföra korrekt. Tegelpannor är tunga att hantera, och tak är högt upp. Våra takläggare är vana att arbeta på hög höjd och har hjälpmedel för att hantera tunga lyft.