Låglutande tak ger ett distinkt utseende till ditt hus. Eftersom det lutar tillräckligt för att lägga betongpannor på har du lite friare händer när det kommer till takmaterial än om du har ett flackt tak.

Om du väljer att lägga ett låglutande tak i Stockholm kommer det krävas en del underhåll. Exempelvis kommer du att behöva röja bort snö under vinterhalvåret för att inte vatten ska kunna tränga ned i taket. Dock är det relativt lätt att utföra underhållet, just för att taket inte är så brant.

Vad är ett låglutande tak?

Ett låglutande tak definieras som ett tak som lutar ungefär 14 grader. Lutningen ger vissa begränsningar i vilka material du kan välja till yttertak. Plåt och papp fungerar bra, men till skillnad frånflacka tak kan du även lägga betongpannor på låglutande tak.

Behöver du hjälp med att lägga, renovera eller snöröja ett låglutande ta i Stockholm är du välkommen att kontakta oss. Vi har lång erfarenhet av allt som rör tak, och hjälper dig gärna med både rådgivning och arbete.

För och nackdelar med låglutande tak

Precis som med andra takkonstruktioner finns det både fördelar och nackdelar med ett låglutande tak.

Fördelarna inkluderar bland annat:

Bland nackdelarna finns:

Vilka byggnader passar ett låglutande tak på

Låglutande tak passar på alla typer av byggnader. Du får dock tänka på att eftersom de inte har ett brant fall kommer inte snö och skräp att åka ner från det av sig själv.